Eğitim Videoları - UZLAŞTIRMACI SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI
Hazırlık Kursu
  • Süre 15 Saat
  • Toplam Bölüm 1
  • Fiyat 350.00 TL
  • PDF Eklenmemiş

  • Satın Al

UZLAŞTIRMACI SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI

Bu eğitim bir sertifika programı değildir, daha önceden eğitim almış ve sertifika almış adaylara sınava hazırlama programıdır.

İşleyiş: Derler uzaktan eğitim sistemi ile canlı olarak verilecektir. Eğitmenler alanında uzman uzlaştırma eğitmenler ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Konu anlatımları ve soru çözümleri yapılacaktır.

Dersler: Hafta içi 20.30/22.30 saatleri arasında ya da isterseniz hafta sonu 12.00/20.00 arasında eğitim alabilirsiniz.

“2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav soruları 100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır. Cevap kâğıtları Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır.

Başvuru İçin: 1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.

3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. Transkriptlerin okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.

4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili 3/8 fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.

NOT: İki yıllık önlisans öğreniminden sonra dört yıllık yüksek öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayanların hem ön lisans hem de lisans diplomaları veya bitirme belgelerinin suretleri ile not dökümlerini sisteme eklemeleri gerekmektedir. Bu durumda, iki yıllık ön lisans öğreniminden sonra lisans öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayan adayların hem ön lisans hem de lisans diplomalarını veya bitirme belgelerini birlikte tarayarak tek evrak halinde “DİPLOMA” sekmesine, ilgili ön lisans ve lisans transkriptlerini birlikte tarayarak tek evrak halinde “TRANSKRİPT” sekmesine yüklemeleri gerekmektedir. Sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında eksik veya hatalı durumlar tespit edildiğinde söz konusu eksikliklerin “Uyap Uzlaştırmacı Portal” (başvurunun yapıldığı https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp adlı internet adresi) üzerinden giderilmesi istenecektir. Bu nedenle, adayların söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

NOT: Yapılan başvurularda; istenen başvuru evraklarından birinin eksik olması halinde, Daire Başkanlığımız tarafından, sınav başvurusunun yapıldığı UYAP Uzlaştırmacı Portal üzerinden tüm evrak iade edilecektir. Bu durumda adayların diğer belgelerinde herhangi bir işlem yapmadan, sadece eksik veya hatalı olması nedeniyle iade edilen evraktaki hata veya eksiği giderip, ilgili evrakı taratıp tekrar göndermesi gerekmektedir. Sisteme yanlış evrak aktaran veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve Anadolu Üniversitesine gönderilecek başvuru listesine alınmayacaklardır

whatsapp